Radni wybrali ławników

Kandydatów było sześcioro. Ostatecznie ławnikami w piotrkowskich sądach zostały cztery panie, a ich wyboru dokonała Rada Gminy Wola Krzysztoporska podczas sesji 22 października.

Zanim radni przystąpili do głosowania, wcześniej nad weryfikacją kandydatów na ławników pracowała komisja pod przewodnictwem Mieczysława Warszady, zastępcy wójta gminy Wola Krzysztoporska.
Ostatecznie spośród 6 kandydatów wybrać trzeba było czterech. W tajnym głosowaniu zadecydowano, że ławnikiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016 – 2019 została Edyta Zajda, ławnikiem piotrkowskiego Sądu Pracy będzie Karolina Piotrkowska, a ławnikami w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie będą Agnieszka Robaszek i Janina Socha.