Sprzedaż nieruchomości w Bogdanowie

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
 

 

57

0,1164 nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki  

 

53 000

 

 

5 300

PT1P/00090936/3 brak planu miejscowego oraz  decyzji o warunkach

zabudowy

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 122/23 z dnia 10 października 2023 roku.

 Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2024 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 11 stycznia 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Bogdanów przetarg 138 KB 290