Uwaga! Wkrótce kończy się termin składania wniosków o preferencyjny zakup węgla!

węgiel

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego. Nabór kończy się dnia 30.11.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Wniosek do Gminy Wola Krzysztoporska o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać też za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 Uwaga!!! Osoby, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie na węgiel, teraz muszą złożyć właściwy wniosek! Mogą go też składać osoby, które nie zgłaszały zapotrzebowania.

 Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły osoby fizyczne z gospodarstwa domowego, które według ww. ustawy jest uprawnione do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach po 1,5 tony: do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Należy też pamiętać, że nie są uprawnieni do zakupu preferencyjnego członkowie tego gospodarstwa domowego, które nabyło węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej:

– 1,5 tony – dotyczy wniosku na zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.

– 3 tony – dotyczy zakupu na zakup od dnia 1 stycznia 2023 r.