Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Krężna, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 323 o powierzchni 1,04 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą nr KW PT1P/00094598/9.  Jest niezagospodarowana, porośnięta drzewami samosiejkami. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej gminnej. Na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej przylegającej do działki. W działce występują grunty rolne –  RIVa-0,02 ha, RIVb-0,38 ha, RV-0,37 ha, RVI-0,27 ha. Gmina nie posiada dla tego terenu obowiązującego planu przestrzennego zagospodarowania. Wg ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy są to tereny, w części południowej oznaczone symbolem MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz w części północnej oznaczone symbolem R o przeznaczeniu – tereny upraw polowych, łąk, pastwisk i zadrzewień śródpolnych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przetargi ustne nieograniczone zostały przeprowadzone w dniach: 15.10.2015 roku i 24.02.2016 roku, ze skutkiem negatywnym.
Cena wywoławcza – 84 000, 00 zł – nie nalicza się podatku VAT
Wadium –  8400, 00 zł

Całość ogłoszenia w załączniku i na BIP.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
78 KB 508