Aktualności

Pozostałe informacje

Jak zdobyć dofinansowanie?

Jak prawidłowo wypełnić wniosek, jak przygotować dokumentację – o tym będzie się można dowiedzieć podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ Razem”. […]

Kultura

Pozostałe informacje

Projekty Unijne

Kanalizacja Etap IV

Kolejne odcinki kanalizacji gotowe!

W kilku rejonach gminy Wola Krzysztoporska kontynuowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. […]

Gospodarka komunalna

Popularne artykuły

Newsletter

Foto aktualności

Śledź nas na Facebook’u

Losowe artykuły